รายการ ไฟล์เอกสาร
» ยกเลิกประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากคอนเทนเนอร์ใหญ่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
[24 พ.ค. 2562]
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนสลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ดาวน์โหลดเอกสาร
[15 พ.ค. 2562]
» ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 398 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
[02 พ.ค. 2562]
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากคอนเทนเนอร์ใหญ่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประมาณการราคา
ดาวน์โหลดเอกสาร
[02 พ.ค. 2562]
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ พร้อมก่อสร้างรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
[01 พ.ค. 2562]
รายการ ไฟล์เอกสาร