รายการ ไฟล์เอกสาร
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๐ ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
[14 ส.ค. 2562]
» ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยรังสิต-นครนายก ๔๕ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
[14 ส.ค. 2562]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณทางแยกปากซอยรังสิต-นครนายก ๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[09 ส.ค. 2562]
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ แบบเทท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
[06 ส.ค. 2562]
รายการ ไฟล์เอกสาร