รายการ ไฟล์เอกสาร
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบงานภูมิทัศน์บริเวณที่ดินเทศบาล ซอยรังสิต-นครนายก ๓๐ (ซอยโรงสี) ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
[19 ก.พ. 2563]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. ปากซอยรังสิต-นครนายก ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประมาณราคาก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[12 ก.พ. 2563]
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นโครงการจ้างออกแบบงานภูมิทัศน์บริเวณที่ดินเทศบาลนครรังสิต ซอยรังสิต-นครนายก ๓๐ (ซอยโรงสี) ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
[11 ก.พ. 2563]
รายการ ไฟล์เอกสาร