รายการ ไฟล์เอกสาร
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านธารารินทร์ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๑) (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
[16 มี.ค. 2561]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนเลียบคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ ช่วงโค้งผู้ใหญ่ลีถึงท่าเรือจ้างตลาดใน
แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.
ดาวน์โหลดเอกสาร
[08 มี.ค. 2561]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้​างโครงการก่อสร้างสถา​นีสูบน้ำถนนรังสิต-นค​รนายก (บริเวณสะพานหมู่บ้าน​ชมฟ้า)
แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[02 มี.ค. 2561]
รายการ ไฟล์เอกสาร