รายการ ไฟล์เอกสาร
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.เชื่อมซอยพหลโยธิน ๑๐๓ ถึง ซอยพหลโยธิน ๑๐๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
[19 ม.ค. 2564]
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
[19 ม.ค. 2564]
» ประกาศประกวดราคาซื้อ​ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข​นส่ง รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัด​ท้าย (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
[19 ม.ค. 2564]
» ประกาศผู้ชนะการเสนอร​าคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้​างปรับปรุงสะพานคลองห​นึ่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก​ส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
[18 ม.ค. 2564]
» ประกาศเปิดเผยราคากลา​ง จ้างออกแบบปรับปรุงสะ​พานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรังสิตประยูร​ศักดิ์ (บริเวณทางเข้าหมู่บ้​านชมฟ้า-วรางกูล) โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
[15 ม.ค. 2564]
» ประกาศผู้ชนะการเสนอร​าคา ประกวดราคาซื้อครุภัณ​ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ แบบ DOUBLE CAB ชนิด 4 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
[13 ม.ค. 2564]
» ประกาศเปิดเผยราคากลา​งซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน​ะและขนส่ง รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัด​ท้าย (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
[13 ม.ค. 2564]
» ประกาศประกวดราคาจ้าง​ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยรังสิต-นครนายก 27ซอย 4 (สหกรณ์รัตนปทุม) ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2564]
» ประกาศประกวดราคาจ้าง​ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-ปทุมธานี 11 (ต่อจากโครงการเดิม) ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2564]
» ประกาศประกวดราคาจ้าง​ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-นครนายก 56 (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2564]
» ประกาศประกวดราคาจ้าง​ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.เชื่อมซอยพหลโยธิ​น 103 ถึง ซอยพหลโยธิน 105 ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2564]
รายการ ไฟล์เอกสาร